ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ 2024.04.12 БААСАН ГАРИГ

2024.04.12 Баасан гараг 1-р танхим 3 хэсэг 

Эхлэх цаг 08:30

д/д

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Шүүх

Шийдвэрийн дугаар

Гомдол хүсэлт гаргасан

Илтгэгч шүүгч

Тойм

1

Одны тогтоол трейд ХХК

Ц.Түмэнбаяр

СБДИХАШ-ны шүүх 

2024.02.20 №00919

нэх/ит/төл

Ц.Алтанцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

2

Зэст ус бюлдинг ХХК 

М.Энхбаяр нар 

ХУДИХАШ-ны шүүх 

2024.02.23 №00578

нэх/ит/төл

Ц.Алтанцэцэг

Давж заалдах гомдлоосоо татгалзсан.

3

М.Ариунболор

Ж.Энхсайхан

БГДИХАШ-ны шүүх

2024.02.15 №00822

хар/ит/төл

Ц.Алтанцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

Эхлэх цаг 09:30

4

А.Батзориг

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

БЗДИХАШ-ны шүүх

2023.12.11 №05521

нэх/ит/төл

Ц.Алтанцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

5

Л.Энхсаруул 

Монгол даатгал ХК 

СБДИХАШ-ны шүүх 

2024.01.17 №00250

хар/төл

Ц.Алтанцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

6

Эй Юу трейд ХХК

Эхлэх хүч ХХК

СБДИХАШ-ны шүүх 

2024.02.14 №00560

нэх/ит/төл

Ц.Алтанцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

Эхлэх цаг 10:30

7

Д.Отгонтөгс 

Ц.Мөнхтөр 

БЗДИХАШ-ны шүүх 

2024.01.17 №00425

нэх 

Ц.Алтанцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

8

Б.Ховор-Эрдэнэ 

Э.Мягмаржав

БГДИХАШ-ны шүүх

2024.02.15 №00804

нэх

Ц.Алтанцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

9

Ш.Халиунаа нар

Д.Батжаргал

ХУДИХАШ-ны шүүх

2023.12.07 №04090

хар/ит/төл

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

Эхлэх цаг 11:30

10

Б.Азбаяр

Сентури апартмент ХХК

БЗДИХАШ-ны шүүх

2024.02.01 №00695

зохигч

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв

11

М.Болортуяа нар 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

ХУДИХАШ-ны шүүх

2024.01.08 №00139

нэх/ит/төл, нэх/өм нар

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

12

Туг хээр ХХК

Говь таван хишиг ХХК нар

ХУДИХАШ-ны шүүх

2024.01.09 №00188

хар 

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг шүүх хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлэхээр тухайн шүүхэд буцааж шийдвэрлэв

Эхлэх цаг 12:30

13

Х.Баярсайхан 

Оюу толгой ХХК

СБДИХАШ-ны шүүх 

2024.01.22 №00296

хар/ит/төл

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв

14

Б.Дамдинжав

Хом манд хотхон СӨХ

БЗДИХАШ-ны шүүх

2024.01.22 №00519

нэх

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

15

Ш.Болормаа 

Ц.Батбэх

СБДИХАШ-ны шүүх 

2023.12.26 №00040

нэх/өм

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

Эхлэх цаг 13:30

16

О.Оюун-Эрдэнэ 

Хишиг арвин индустриал ХХК 

СБДИХАШ-ны шүүх 

2024.02.14 №00563

хар/ит/төл нар

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

17

Д.Болормаа 

Х.Ганбаяр 

СБДИХАШ-ны шүүх 

2024.01.03 №00067

хар 

С.Энхбаяр 

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

18

Тайгер консалтинг ХХК 

Арвин нар трейд ХХК 

СБДИХАШ-ны шүүх 

2023.12.20 №04133

хар 

Ч.Цэнд

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг шүүх хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлэхээр тухайн шүүхэд буцааж шийдвэрлэв

19

Сод тэнгэр түшээ ХХК 

Х.Баяндалай 

ХУДИХАШ-ны шүүх 

2024.01.15 №00284

хар

Д.Нямбазар 

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

2024.04.12 Баасан гараг 2-р танхим 1 хэсэг 

Эхлэх цаг 08:30

д/д

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Шүүх

Шийдвэрийн дугаар

Гомдол хүсэлт гаргасан

Илтгэгч шүүгч

Тойм

1

Ш.Болорхүү, Х.Аюушмаа нар 

Г.Лхагвасүрэн, Л.Хүрэлсүх

БГДИХАШ-ны шүүх 

2024.02.23 №00942

хар Г.Лхагвасүрэн

М.Баясгалан 

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

2

Д.Одсүрэн 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 

БЗДИХАШ-ны шүүх 

2023.12.20 №05687

нэх 

М.Баясгалан 

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

3

З.Баасанцэцэг 

Г.Сандагдорж 

СХДИХАШ-ны шүүх 

2024.02.19 №00884

нэх 

М.Баясгалан 

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

Эхлэх цаг 09:30

4

Н.Ууганбаяр

Б.Энх-Орчлон

ХУДИХАШ-ны шүүх

2024.01.17 №00329

хар 

Т.Гандиймаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

5

С.Лхамсүрэн

Ц.Эрдэнэбат 

БГДИХАШ-ны шүүх

2024.03.01 №01086

нэх

Т.Гандиймаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

6

Ашли ХХК

Бетастар ХХК, МСМ групп ХХК

ХУДИХАШ-ны шүүх

2024.01.24 №00470

хар/ит/төл

Т.Гандиймаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

Эхлэх цаг 10:30

7

Стандарт цамхаг өргүүр ХХК

Лод лаят ХХК

БГДИХАШ-ны шүүх

2023.12.26 №00053

хар/ит/төл

Д.Дэлгэрцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

8

СБД-ийн Татварын хэлтэс 

Чийта холдинг ХХК

ХУДИХАШ-ны шүүх

2024.02.01 №00600

нэх/ит/төл нар, гур/ит/төл

Д.Дэлгэрцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг шүүх хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлэхээр тухайн шүүхэд буцааж шийдвэрлэв

9

Бука ХХК

Хасумегаватт ХХК

СБДИХАШ-ны шүүх 

2024.01.222 №00299

нэх/төл

Д.Дэлгэрцэцэг

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв

Эхлэх цаг 11:30

10

Ё.Баяртулга 

Гурван бухат ХХК

СБДИХАШ-ны шүүх 

2024.02.02 №00436

хар/ит/төл

Т.Бадрах 

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож  шийдвэрлэв

11

Г.Галбадрах

Дэлгэрэх таван чандмань ХХК

БЗДИХАШ-ны шүүх

2024.03.05 №01221

нэх

Т.Бадрах

Шүүх хуралдааныг 2024.04.22-ны өдөр хүртэл хугацаагаар хойшлуулав.

12

Т.Цацрал

Түмэн гоц ХХК

БГДИХАШ-ны шүүх

2024.02.22 №00909

нэх

Т.Бадрах

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг шүүх хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлэхээр тухайн шүүхэд буцааж шийдвэрлэв

13

А.Баянмөнх

Гоби минералс групп ХХК

ЧДИХАШ-ны шүүх

2023.11.28 3403 

хар/ит/төл

Т.Гандиймаа

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож  шийдвэрлэв

Жич: live.shuukh.mn нэртэй сайтаас тухайн өдрийн шүүх хуралдааны дараалал болон явцын талаарх мэдээллийг авч, оролцох шүүх хуралдааныхаа эхлэх цагт тааруулан ирж оролцоно уу.
 Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Б.Билэгжаргал   Утас: 70007277

 

 

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn