ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦААНД АЖИЛЛУУЛАГЧ НЬ АЖЛЫН БАЙРЫГ ХАДГАЛАХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭХГҮЙ

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 210/МА2022/00031 дугаар магадлал

Тоймын огноо, дугаар: 2023.07.20, №10

 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр

 

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

 

Иргэн А нь Б ХХК-д холбогдуулан ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалинтай тэнцэх олговор гаргуулах нэхэмжлэл гаргасныг хариуцагч эс зөвшөөрч ажлаа чанартай гүйцэтгээгүйгээс гадна гэрээний хугацаа дуусгавар болсон нь ажлаас чөлөөлөх үндэслэл болсон гэжээ. 

 

Хэргийн баримтаас үзэхэд Б ХХК нь иргэн А-тай 2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулж, иргэн А-г төслийн зохицуулагчийн ажилд 1 жилийн хугацаатай томилсон ба талууд гэрээний хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгасан байна. 

Б ХХК нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн тушаалаар ажлын гүйцэтгэл чанаргүй, гэрээний хугацаа дуусгавар болсон үндэслэлээр А-г ажлаас чөлөөлсөн. 

 

Анхан шатны шүүх талуудын хооронд хөлсөөр ажиллах гэрээний харилцаа үүссэн, гэрээний хугацаа 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл хугацаагаар сунгагдсан ба ажиллуулагч цаашид хамтран ажиллах хүсэлгүй тохиолдолд ажиллагч гэрээний харилцааг цаашид үргэлжлүүлэхийг шаардах боломжгүй гэж дүгнэж, ажилд эгүүлэн тогтоолгох нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгож, 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацааны ажилгүй байсан хугацааны цалинг хариуцагч Б ХХК-аас гаргуулан нэхэмжлэгч А-д олгож шийдвэрлэжээ. 

Хариуцагч Б ХХК нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөн оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулагдаагүй, А нь ажил үүрэг гүйцэтгээгүй байхад хөлс гаргуулахаар шийдвэрлэснийг зөвшөөрөхгүй гэх агуулгаар давж заалдах гомдол гаргасан. 

 

Давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянаад, ажиллуулагч нь хөлсөөр ажиллах гэрээг үндэслэлгүй цуцалсан тул гэрээ сунгагдсан хугацааны хөлсийг нөхөн гаргуулахаар шийдвэрлэсэн нь үндэслэлтэй, мөн хэдийгээр хөлсөөр ажиллах гэрээ үндэслэлгүй цуцлагдсан байгаа боловч гэрээний хугацаа дуусгавар болсноос хойших хугацаанд ажиллуулагч нь ажлын байрыг хадгалах, гэрээний хугацааг заавал сунгах үүрэг хүлээхгүй гэх анхан шатны шүүхийн дүгнэлтийг зөв гэж үзсэн болно. 

 

 

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: 

https://shuukh.mn/single_case/26256?daterange=2022-01-01%20-%202023-07-20&id=2&court_cat=1&bb=1

 

Тоймыг бэлтгэсэн: Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Т.Бадрах

 

 

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn