Төрийн үйлчилгээнд ажиллаж байсан этгээд авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас ял шийтгүүлсэн бол ажил, албан тушаалаа үргэлжлүүлэх боломжгүй

Шийдвэрийн дугаар: 2023 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 210/МА2023/01659

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Шийдвэрийн тойм: 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр №13

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

 

Иргэн А шүүхэд хандан ажил олгогчийн тушаалыг хүчингүй болгуулах, төрийн мэдлийн эмнэлгийн эмчийн ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй тэнцэх хэмжээний олговор гаргуулах, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалыг нөхөн төлүүлж баталгаажуулах тухай нэхэмжлэл гаргасан.

Нэхэмжлэгч нь төрийн мэдлийн эмнэлэгт их эмчээр ажиллаж байх үедээ Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дахь хэсэгт зааснаар нийтийн албанд томилогдох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасах ялаар шийтгүүлсэн.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас 2021.12.24-ний өдрийн 4/25072 дугаар албан бичиг ирүүлж дээрх үндэслэлээр нэхэмжлэгчийг ажлаас нь чөлөөлөхийг хариуцагч байгууллагад мэдэгдсэн тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1.6-д зааснаар нэхэмжлэгчийг ажлаас нь чөлөөлж, хөдөлмөрийн гэрээг цуцалсан байдаг.

Нэхэмжлэгч дээрх ажил олгогчийн шийдвэрийг эс зөвшөөрч шүүхэд нэхэмжлэл гаргасныг анхан шатны шүүхээс “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4.1 дэх хэсэгт энэ хуулийн үйлчлэлд Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан “нийтийн албан тушаалтан”-д нэхэмжлэгчийн эрхэлж байсан эмчийн ажил албан тушаал хамаарахгүй” гэсэн үндэслэлээр нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэсэн.

Харин давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шүүхийн дүгнэлтийг үндэслэлгүй гэж үзэж, “...нийтийн албанд ажиллах эрх хасах ялыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан бүх төрлийн гэмт хэрэгт бус, харин тодорхой гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд ногдуулахаар хуульчилсан байгаа нь нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд буюу төрийн байгууллагад авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт буюу эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг төрийн аль ч байгууллагад ажиллуулах явдлыг хязгаарлах агуулгатай байх тул нийтийн албан тушаалтан гэдгийг төрийн албан хаагчтай адилтган агуулгыг дэлгэрүүлэн тайлбарлах нь Эрүүгийн хууль болон Авлигын эсрэг хуулийн үзэл баримтлалд нийцнэ” гэж үзэж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүхээс давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хэвээр үлдээхдээ дээрх дүгнэлтийн үндэслэлийг илүү тодруулан дүгнэж шийдвэрлэсэн байна. 

Үүнээс үзвэл, төрийн албаны аль ч ангиллын албан тушаалтан, эрүүгийн гэмт хэрэгт нийтийн албанд томилогдох эрхийг тодорхой хугацаагаар хасах ялаар шийтгүүлсэн бол төрийн албаны ажил, албан тушаалд томилогдох, үргэлжлүүлэн ажиллах боломжгүй байна.

 

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос:

https://shuukh.mn/single_case/28152?daterange=2023-08-25%20-%202023-08-25&id=2&court_cat=1&bb=1

Тоймыг бэлтгэсэн: Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Ц.Алтанцэцэг


Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn