“Цаасны хэрэглээг багасгах журам” хэрэгжсэнээр бичиг хэргийн зардлыг 40 хувь хэмнэжээ.

“Цаасны хэрэглээг багасгах журам” хэрэгжсэнээр

 бичиг хэргийн зардлыг 40 хувь хэмнэжээ.

 

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн шүүгчдийн зөвлөгөөний 210/ЗТ2023/00019 дугаартай тогтоолоор “Цаасны хэрэглээг багасгах журам” баталж, хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

Уг журмын хэрэгжилт, холбогдох судалгаа мэдээллийг 2022 оны эхний хагас жилтэй харьцуулсан байдлаар шүүгч Г.Даваадорж 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн шүүгчдийн зөвлөгөөнд танилцуулав.

           Тус шүүх нь 2022 оны эхний хагас жилд 1181 иргэний хэрэг, сүүлийн хагас жилд 981 иргэний хэрэг, 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1203 иргэний хэргийг тус тус давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэжээ.

            Үүнээс үзвэл журам хэрэгжүүлж эхэлсэн 2023 оны эхний хагас жилд шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг өмнөх оны мөн үед шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн тоотой харьцуулбал 222 хэрэг буюу 22.6 % хувиар өссөн үзүүлэлтэй байна.

            Шийдвэрлэсэн хэргийн тоо өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлттэй байгаа ч “Цаасны хэрэглээг багасгах журам” хэрэгжсэнээр бичиг хэргийн зардалд дараах байдлаар хэмнэжээ.

            2022 оны хагас жилд бичгийн цаас, принтерийн хор, принтерийн засвар үйлчилгээнд нийт 22,081,435 төгрөг зарцуулсан бол 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар 13,163,746 төгрөг зарцуулж нийт 8,917,689 төгрөг буюу зардал 40 хувиар буурсан. Үүнд:

  • Бичгийн цаасны хэрэглээ  34 хувиар буурч 2’431’424 төгрөг,
  • Принтерийн хорны хэрэглээ 44 хувиар буурч 5’368’765 төгрөг,
  • Хэвлэгч, хувилагчийн эдэлгээний явцад үүсдэг эвдрэл гэмтлийн засвар үйлчилгээний зардал 38 хувиар буурч 1’117’500 төгрөг тус тус хэмнэсэн байна. Түүнчлэн шүүгч, шүүгчийн туслах, нарийн бичгийн даргын ажлын цаг ашиглалтад бодитой хэмнэлт гарлаа.

           Энэхүү журам нь шүүх эрх мэдлийн байгууллагын дижитал шилжилт, цахимжих үйл явцад бүрэн нийцэхээс гадна дотоодын нөөц бололцоогоо ашигласан, ямар нэгэн программ хангамж шинээр хийгээгүй, хууль, журамд харшлахгүйгээр зөвхөн уламжлал болж ирсэн цаасны хэрэглээтэй дадал зуршлаа халах, дижитал шилжилттэй нүүр тулж, дасан зохицох, хувьсан өөрчлөгдөх ажлын эхлэл болж энэ хугацаанд бодитой үр дүнд хүрсэн байна.  

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газар

 

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn