Шүүгч-судлаач Ж.Оюунтунгалаг судалгааны ажлын тайлангаа танилцууллаа


Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн шүүгчдийн зөвлөгөөнд тус шүүхийн Ерөнхий шүүгч, хууль зүйн доктор (LL.D.) Ж.Оюунтунгалаг Шүүхийн сургалт, судалгаа мэдээллийн хүрээлэнд шүүгч-судлаачаар ажилласан ажлын тайлангаа танилцууллаа. 

Судалгааны ажлын тайлант хугацаанд тэрээр төлөвлөгөөний дагуу судалгааны ажлууд хийж, Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн хариуцлага хатуу хариуцлагын үзэл баримтлал болох талаарх харьцуулсан шинжилгээ”  сэдвээр Нагоягийн их сургуулийн Азийн эрх зүйн солилцооны төвийн хянан магадлал бүхий (peer review) сэтгүүлд  англи хэл дээр өгүүлэл хэвлүүлж, шинэ шүүгчийн сургалтад зориулан “Шүүхийн шийдвэр бичих”, “Иргэний хууль тайлбарлах”, Гэм хорын эрх зүйн тусгай төрөл сэдвүүдээр тус тус цахим лекц бэлтгэж, хичээлийн  материал боловсруулан, семинарын хичээл оржээ. Шүүхийн сургалт, судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн судлаачдад зориулсан судалгааны арга зүйн сургалтын материал боловсруулж сургалт ороход бэлэн болжээ.

Мөн шүүхийн цахимжилтын чиглэлээр англи, япон хэл дээр гарсан судалгааны өгүүлэл, илтгэл, хууль тогтоомжийн хүрээнд контент анализын болон шүүх дэх технологийн хэрэглээтэй холбоотой асуулгын судалгаа авч “Шүүхийн цахимжилт ба хиймэл оюун ухаан”  судалгааны өгүүлэл хэвлэлтэд бэлтгэсэн байна.  

   

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах  шатны шүүх

Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газар

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn