Зээлийн гэрээг цуцалснаас хойших хугацааны хүү, нэмэгдүүлсэн хүүг зээлдэгчээс гаргуулах үндэслэлгүй гэж үзэв

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 03 сарын 17-ны өдрийн 210/МА2023/00568 дугаартай магадлал

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй

Шийдвэрийн тойм: №09, 2022.05.01

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно. 

Т банкнаас “Д” ХХК, иргэн А, Х нарт холбогдуулан “ ... зээлийн гэрээг цуцалж, “Д” ХХК, А нараас үндсэн зээл 203,840,985 төгрөг, хүү 88,323,019 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 582,127 төгрөг, нийт 292,746,134 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах” шаардлагыг, Зээлийн батлан даалтын санд холбогдуулан “ ... 274,658,980 төгрөг гаргуулах” шаардлагыг тус тус гаргажээ. 

Хэрэгт авагдсан баримтаар, Т банк нь  “Д” ХХК, А нарт 480,000,000 төгрөгийг зээлдүүлсэн, зээлдэгч нар нь уг зээлийн барьцаанд иргэн С, Х нарын өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгүүдийг барьцаалж гэрээ байгуулсан байна.

Түүнчлэн, уг зээлийг зээлдэгч нар бүрэн төлөөгүй тохиолдолд Зээлийн батлан даалтын сан уг зээлийг эргүүлэн төлөхтэй холбоотой тодорхой үүрэг хүлээхээр Т банктай “Батлан даалтын гэрээ” байгуулсан, зээлдэгч нар зээлийн гэрээний үүрэгт 52,957,277 төгрөг төлсөн үйл баримт тогтоогдсон. 

Анхан шатны шүүхээс Зээлийн батлан даалтын санд холбогдуулан гаргасан нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож, “үндсэн зээл, хүү, нэмэгдүүлсэн хүүнд нийт 292,746,134 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах” шаардлагыг хангаж шийдвэрлэснийг хариуцагч “Д” ХХК, А нараас эс зөвшөөрч “... гэрээ цуцалснаас хойш хугацааны хүү, нэмэгдүүлсэн хүүг хүлээн зөвшөөрөхгүй” гэх агуулгатай давж заалдах гомдол гаргажээ. 

Давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянаад, анхан шатны шүүх зээлийн гэрээг цуцалснаас хойшхи хугацааны хүү, нэмэгдүүлсэн хүүг зээлдэгч нараас гаргуулж шийдвэрлэсэн нь буруу гэж дүгнэж, шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав. Тодруулбал, нэхэмжлэгч Т банк нь “... зээлдэгч нар зээлийн гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн учраас гэрээг цуцалж байна” гэсэн агуулгатай нэхэмжлэл гаргасан тул мөн үеэс талуудын хооронд байгуулагдсан зээлийн гэрээг цуцлагдсан гэж үзэж, гэрээ цуцалснаас хойшхи хугацааны хүү, нэмэгдүүлсэн хүү нийт 15,325,592 төгрөгт холбогдох хэсгийг хэрэгсэхгүй болгох нь зүйтэй гэж үзсэн. 

Мөн зээлийн батлан даалтын сан үүрэг гүйцэтгэгчийн өмнөөс нөхөх хариуцлага хүлээх нөхцөл бүрдээгүй, гэрээнд заасан нөхцөлүүд хангагдаагүй тул эхний ээлжид зээлдэгч нар зээлийн гэрээгээр хүлээсэн төлбөрийн үүргийг гүйцэтгэх талаар хийсэн шүүхийн дүгнэлтийг зөв гэж үзсэн болно. 

Шийдвэрийг бүтнээр нь үзэх цахим холбоос:  https://shuukh.mn/single_case/26839?daterange=2020-01-01%20-%202023-04-30&id=2&court_cat=1&bb=1

Тойм бэлтгэсэн: Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Д.Цогтсайхан

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn