ХЭРГИЙН ОРОЛЦОГЧИД ХЭДИЙД Ч ЭВЛЭРЭН ХЭЛЭЛЦЭХ ЭРХТЭЙ

Шүүхийн шийдвэрийн огноо, дугаар: 2021 оны 01 сарын 22-ны өдрийн     210/ШМ2021/00226 дугаар магадлал

 

Тоймын огноо, дугаар: 2023.02.28, №04 

 

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон

 

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

 

Нэхэмжлэгч Эрдэнэчимэг нь хариуцагч Ганзулд холбогдуулан зээлийн гэрээний үүрэгт 17,000,000 төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэлийн шаардлага гаргасныг хариуцагч “... мөнгийг хүлээн аваагүй...” гэсэн үндэслэлээр бүхэлд нь эс зөвшөөрч маргасан. 

   

Анхан шатны шүүх хариуцагч Ганзулаас 17,000,000 төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. Тус шийдвэрийг нэхэмжлэгч эс зөвшөөрч давж заалдах гомдол гаргасан. 

 

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаас өмнө талууд “Эвлэрлийн гэрээ” байгуулж шүүхэд ирүүлсэн. Уг “Эвлэрлийн гэрээ”-гээр хариуцагч Ганзул нь нэхэмжлэгч Эрдэнэчимэгт  17,000,000 төгрөгийг төлж барагдуулахыг зөвшөөрч, 2021 оны 05 сарын 01-ний өдөр 5,000,000 төгрөг, 06 сарын 01-ний өдөр 6,000,000 төгрөг, 07 сарын 01-ний өдөр 6,000,000 төгрөгийг тус тус бэлнээр шилжүүлэн өгөх нөхцөлийг харилцан тохиролцжээ. 

 

Давж заалдах шатны шүүх дээрх “Эвлэрлийн гэрээ”-г Иргэний хуульд нийцсэн, бусдын эрх, эрх чөлөө, хуулиар хамгаалагдсан ашиг сонирхлыг хөндөөгүй гэж дүгнэн талуудын эвлэрлийг баталж, анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хариуцагч Ганзулд холбогдох хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.  

 

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: https://shuukh.mn/single_case/17676?daterange=2021-01-22%20-%202021-01-23&id=2&court_cat=1&bb=1 

 

Тоймыг бэлтгэсэн: Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Д.Нямбазар

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn