Барьцаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах шаардлагыг барьцаалуулагчид холбогдуулан гаргана


Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 210/МА2023/00178 дугаар магадлал

 

Шийдвэрийн тойм: №03 2023.02.17

 

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болоогүй

 

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.

 

Нэхэмжлэгч Т.Б ХХК нь хариуцагч Ц.Г, Б.У нарт холбогдуулан 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн зээлийн гэрээний үүрэгт 30,066,177 төгрөг гаргуулах, барьцаагаар үүргийн гүйцэтгэл хангуулах тухай нэхэмжлэл гаргажээ.

 

Хариуцагч нар нь давагдашгүй хүчин зүйл болох Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлын үед Монгол Улсын Засгийн газраас зээлийн төлөлтийг хойшлуулах арга хэмжээ авсан байхад нэхэмжлэгч нь зээлийн гэрээний үүргээ биелүүлээгүй гэж үзсэн нь үндэслэлгүй гэж маргажээ.

 

Анхан шатны шүүх зээлдэгч зээлийг өөр зориулалтаар ашигласан, эргэн төлөлтийн хуваарийг удаа дараа зөрчсөн, зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаа зогссон үндэслэлээр зээлийн гэрээ банкны санаачилгаар цуцлагдсан гэж дүгнэжээ. Улмаар хариуцагч нараас 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр тооцсон зээл, зээлийн хүү, нэмэгдүүлсэн хүүд 20,510,421 төгрөг гаргуулан нэхэмжлэгч Т.Б ХХК-д олгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэжээ. 

 

Зохигчид гэрээ цуцлах асуудлаар шүүхэд тайлбар гаргаж мэтгэлцээгүйгээс гадна гэрээ цуцалсан нөхцөл байдал хэргийн баримтаар тогтоогдоогүй тул давж заалдах шатны шүүхээс зээлийн гэрээтэй холбоотой нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

 

Харин барьцаатай холбоотой шаардлагын хувьд, нэхэмжлэгч нь барьцааны гэрээний барьцаалуулагч тал болох Н.Ц-д бус, түүнийг төлөөлөн гэрээ байгуулсан хариуцагч нарт холбогдуулан гаргажээ. Барьцаалуулагч Н.Ц-г хариуцагчаар тодорхойлоогүй нөхцөлд барьцааны гэрээний зүйлээр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар хариуцагч нараас шаардах эрхгүй байхад анхан шатны шүүх уг шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн нь алдаатай болсон. Иймээс давж заалдах шатны шүүхээс холбогдох нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгохоор шүүхийн шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан болно.


Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: 

https://shuukh.mn/single_case/26397?daterange=2023-01-01%20-%202023-02-24&id=2&court_cat=1&bb=1


Тоймыг бэлтгэсэн: Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Д.Золзаяа

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn