Гэрээнээс татгалзахад талууд гэрээний гүйцэтгэлийг биет байдлаар харилцан буцааж өгөх үүрэгтэй

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1630 дугаар магадлал 

Шийдвэрийн тойм: №02 2023.01.30 

Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр

 

Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”

 

Иргэн Д.Т. 2020 онд Лексус RX350 маркийн автомашиныг иргэн О.Г, Г.У, Г.П нараас худалдан авсан боловч уг автомашин нь доголдолтой байсан тул худалдах, худалдан авах гэрээнээс татгалзаж, автомашины үнэд төлсөн 67,000,000 төгрөгийг буцаан гаргуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргажээ.  

Худалдагч О.Г, Г.У нар нь нэхэмжлэлийг эс зөвшөөрсөн тайлбартаа уг автомашиныг бусдаас авах авлагадаа авсан учир доголдлыг хариуцахгүй гэж маргасан.  

Хариуцагч Г.П нь итгэмжлэлийн үндсэн дээр автомашиныг худалдсан тул худалдагч биш гэж маргасан.

Анхан шатны шүүхээс автомашин биет байдлын доголдолтой тул худалдан авагч гэрээнээс татгалзаж, гэрээний үнэд төлсөн 67,000,000 төгрөгийг буцаан шаардах эрхтэй гэж дүгнэж, гэрээний үнийг хүлээж авсан хариуцагч О.Г-оос уг мөнгөн хөрөнгийг гаргуулж нэхэмжлэгч Д.Т-д олгож, Г.У, Г.П нар худалдах, худалдан авах гэрээний тал биш гэх үндэслэлээр тэдэнд холбогдох нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.   

Ийнхүү шийдвэрлэхдээ анхан шатны шүүх  Иргэний хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1 дэх хэсэгт зааснаар талууд гэрээний гүйцэтгэлийг биет байдлаар нь буцаан өгөх үүргийн хүрээнд худалдан авагчаас автомашиныг нь гаргуулж худалдагчид буцааж олгоогүй байна. 

Иймд давж заалдах шатны шүүхээс нэхэмжлэгч Д.Т-ээс Лексус RX350 маркийн автомашиныг гаргуулж хариуцагч О.Г-д олгохоор шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан болно. Түүнээс гадна Иргэний хуулийн  205 дугаар зүйлийн 205.7 дахь хэсэгт зааснаар хэн алиндаа харилцан буцааж өгөх үүргийг гэрээний талууд биечлэн, нэгэн зэрэг гүйцэтгэх үүрэгтэй нэмж дүгнэсэн болно.  

 

Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос: shuukh.mn/single_case/25310?daterange=2022-08-31%20-%202022-08-31&id=2&court_cat=1&bb=1

 

Хураангуй бэлтгэсэн: Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Э.Золзаяа

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn