Шүүх хуралдаанаас өмнө гомдлоосоо татгалзвал гомдол гаргаагүйд тооцож, улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгоно

Шүүгчийн захирамжийн дугаар: 2022.07.19 №210/ШЗ2022/00578

 

“Агар” ХХК нь “Мөнх банк” ХХК-д холбогдуулан зээлийн гэрээний 7.3 дахь заалтыг хүчин төгөлдөр бус болохыг тогтоолгох, төлбөр төлөх хугацааг зохих журмын дагуу сунгахыг даалгах тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргасан бөгөөд анхан шатны шүүх нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэжээ. 

 

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг нэхэмжлэгч “Агар” ХХК эс зөвшөөрч давж заалдах журмаар гомдол гарган, улсын тэмдэгтийн хураамжид 210,600 төгрөгийг төлсөн байна. 

 

Нэхэмжлэгч “Агар” ХХК-ийн төлөөлөгч нь анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан давж заалдах гомдлоосоо татгалзах тухай хүсэлтийг шүүхэд гаргасан ба Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс “Агар” ХХК-ийг давж заалдах гомдол гаргаагүйд тооцжээ. 

 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаар шүүх хуралдаанаас өмнө гомдлоосоо татгалзвал гомдол гаргаагүйд тооцож, улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгодог журамтай. 

 

Давж заалдах шатны шүүхээс нэхэмжлэгч “Агар” ХХК-ийг гомдол гаргаагүйд тооцсон тул тус компаниас улсын тэмдэгтийн хураамжид төлсөн 210,600 төгрөгийг буцаан олгох талаар шүүгчийн захирамждаа заасан байна. 

 

Иймд нэхэмжлэгч “Агар” ХХК нь дээрх захирамжид заасны дагуу улсын тэмдэгтийн хураамжид төлсөн 210,600 төгрөгийг улсын төсвийн орлогоос буцаан авах боломжтой. 

 

Санамж: Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно. 

 

 

Хураангуй бэлтгэсэн: НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ Г.ДАВААДОРЖ 

 

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn