Энэ тохиолдолд түрээсийн гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг шаардахгүй

Туршилтаар

 

Энэ тохиолдолд түрээсийн гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг шаардахгүй

 

Магадлалын дугаар: 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 210/МА2020/01178

Хүчин төгөлдөр болсон.

2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр, шийдвэр-хураангуй: дугаар 07 

 

“Мэргэн” ХХК иргэн Хангайгаас түрээсийн төлбөрт 8,500,000 төгрөг гаргуулахаар нэхэмжилсэн, хариуцагч Хангай нэхэмжлэлийн шаардлагыг эс зөвшөөрч “... түрээсийн гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй учраас хүчин төгөлдөр бус, иймд 8,500,000 төгрөгийг төлөх үндэслэлгүй” гэх агуулгаар маргажээ. 

“Мэргэн” ХХК өөрийн өмчлөлийн 554.95 м.кв талбай бүхий барилгын зарим хэсэг болох 62 м.кв талбайг Хангайд түрээслүүлсэн, талууд түрээсийн гэрээ байгуулсан боловч гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй байна.            

Анхан шатны шүүх “Мэргэн” ХХК-ийн нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэсэн, уг шийдвэрийг Хангай эс зөвшөөрч “... улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй түрээсийн гэрээ нь хүчин төгөлдөр бус” гэх агуулгаар давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргажээ. 

Давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянан үзээд, “Мэргэн” ХХК-ийн өмчлөлийн 554.95 м.кв талбайн зарим хэсэг болох Хангайгийн түрээсэлсэн 62 м.кв талбай нь тусдаа өмчлөх эрхийн гэрчилгээгүй байх тул түүнийг түрээслэх гэрээг үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхийг шаардахгүй гэж дүгнэв.

Иргэний хуульд үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг бичгээр байгуулж, эд хөрөнгийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлэхээр заасан хэдий ч үл хөдлөх эд хөрөнгийн зарим хэсгийг түрээслэх тохиолдолд түрээсийн гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хуулийн шаардлага тавигдахгүй, энэ тохиолдолд түрээсийн гэрээ хүчин төгөлдөр байх тул Хангай нь гэрээний дагуу түрээсийн төлбөр төлөх үүрэгтэй гэж үзлээ.

 

 

Санамж: Энэ хураангуй нь бүрэн гүйцэд шүүхийн шийдвэр биш бөгөөд түүнийг орлохгүй, зөвхөн шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар мэдээлэн хүргэх зорилготой болно.

 

 

 

Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэх бол: https://shuukh.mn/single_case/16330?daterange=2020-05-29%20-%202020-05-29&id=2&court_cat=1&bb=1 

 

 

 Хураангуй бэлтгэсэн: Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Г.Даваадорж

 

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn