Давж заалдах гомдол гаргасан этгээд гомдлоосоо татгалзвал шүүх түүнийг гомдол гаргаагүйд тооцно

Туршилтаар

 

 

Давж заалдах гомдол гаргасан этгээд гомдлоосоо татгалзвал шүүх 

түүнийг гомдол гаргаагүйд тооцно.

 

Шийдвэрийн дугаар: 2022 оны 07 сарын 04-ний өдөр, 210/ШЗ2022/00550

Хүчин төгөлдөр болсон 

2022 оны 10 сарын 11-ний өдөр, захирамж-хураангуй: дугаар 03 

            

Нэхэмжлэгч Болор, Наран нар Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг эс зөвшөөрч, давж заалдах гомдол гаргасан боловч давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаас өмнө “...хариуцагч нэхэмжлэлд дурдсан мөнгөн дүнг төлж барагдуулсан...” гэсэн үндэслэлээр давж заалдах гомдлоосоо татгалзсан хүсэлтийг шүүхэд бичгээр гаргасан.

 

Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн зүгээс нэхэмжлэгч Болор, Наран нарын хүсэлтийг хянаад, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нийцсэн гэж үзэж нэхэмжлэгч Болор, Наран нарыг давж заалдах гомдол гаргаагүйд тооцсон захирамж гаргаж шийдвэрлэсэн.

 

Мөн дээрх захирамжаар нэхэмжлэгч Болор, Наран нараас давж заалдах журмаар гомдол гаргахдаа улсын тэмдэгтийн хураамжид урьдчилан төлсөн 193,350 төгрөгийг улсын төсвөөс гаргуулж, нэхэмжлэгч Болор, Наран нарт буцаан олгосон байна.   

 


 

 

 

 

Хураангуй бэлтгэсэн: Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

шүүгч Д.Нямбазар

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn